Naturlige tall

De naturlige tallene er de første tallene vi lærer. Null er ikke medregna, og ikke de negative heller. Vi kan godt kalle dem telletallene, og i naturlen er dette de eneste tallene vi kan angi som eksakte tall: Der står det fire trær, det går sju barn på vegen og ei elv renner gjennom bygda. Alle de andre enn tallene i naturen er unøyaktige, tilnærma tall: Han veier ca. 67,3354647 kg. Hun er omkring 17 dager gammel.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -

Summen av de første n naturlige tallene er:

Dette forholdet til det nøyaktige, er interessant: Det er - bortsett fra telletallene - bare matematikken som opererer med eksakte tall. Dette gjelder f.eks. brøker, rotuttrykk og ¶. Det betyr at allerede tallbehandlinga til matematikken er en abstraksjon, en modell som ikke beskriver virkeligheten. I matematikken snakker vi om 5 cm som om dette skulle være et nøyaktig tall, trass i at ingen måleinstrumenter kan måle nøyaktig 5 cm!

Oppdatert: februar 07, 2009                             Hans Isdahl